Psykolog Silkeborg: Torben Lehm tilbyder psykologhjælp

Psykolog Silkeborg ved Torben Lehm

Psykolog i Silkeborg tilbyder psykologhjælp ved Torben Lehm

Psykologhjælp til dine problemer

Ring til autoriseret psykolog Torben Lehm på Tlf. 50 43 26 37

✔ Kort ventetid
✔ Hjælp til selvhjælp
✔ Et klart arbejdsfokus

Arbejdsform

Vi drøfter hvordan jeg kan hjælpe dig bedst muligt. Vi fokusere på det, der er vigtigst for dig at arbejde med. Og vi arbejder os hurtigt frem til essensen. Der arbejdes med symptomlindring men også med årsagerne til dine problemer og udfordringer. Der er både årsager der bidrager direkte og indirekte til dine symptomer, der skal tages højde for begge. Der kan arbejdes med livsstilsændringer, der understøtter den terapeutiske proces.
 

Psykolog i Silkeborg Torben Lehm tilbyder

Der tilbyder parterapi og individuel terapi i forhold til stress, angst og depression.
Psykologhjælpen er individuelt tilrettelagt ud fra dine behov og udfordringer.
Du får en god og velkvalificeret mandlig psykolog med 25 års erfaring.
jeg tilbyder parterapi i weekenden, hvis i ikke har tid i hverdagen.
Du / I kan komme i gang med terapiforløbet med kort varsel.

Jeg tilbyder psykologsamtaler på Gransvinget 16 i Silkeborg.
Du kan også få psykologsamtaler online, via din computer.

Psykolog-hjælp skal være målrettet.

Når du oplever problemer og udfordringer er det langtfra altid, at du helt præcist ved, hvad der forårsager dine problem. Det der umiddelbart ser ud til at være problemet kan vise sig at være overskriften til en eller flere underliggende problemer og udfordringer. Når du skal have psykologhjælp til dine problemer, så ligger det afgørende i detaljen, samt hvilke detaljer du fokusere på. Det kan være yderst vanskeligt at gennemskue, når man selv står i problemerne. Derfor giver det god mening, at søge professionel psykologhjælp. Psykologen skal hjælpe dig med at bevare overblikket, stille de rigtige spørgsmål, og holde fokus på det der giver mening for dig.

Psykolog-samtaler er et samarbejde

Psykologhjælp er et samarbejde imellem dig og psykologen, efter devisen hjælp til selvhjælp. Psykologen kan selvsagt ikke give dig en opskrift på, hvordan du skal løse dine problemer. Psykologens opgave er i samarbejde med dig, at hjælpe dig frem til selv, at kunne klare dine problemer og udfordringer. Du lære at gennemskue dine problemer ved at stille spørgsmål, samt lære at reflektere dig frem til løsningsforslag, og afprøvning af disse. Den proces giver ny viden og mulighed for, at stille uddybende og afklarende spørgsmål. Vi skal sammen styre processen for, at holde fokus på det du ønsker og dine behov.